Elektrosmog – trådløs forurening påvirker dine celler

Tema: Trådløs forurening

Ingen vil i dag undvære sin mobiltelefon, sit internet eller sin online tilstedeværelse. Behovet for trådløs kommunikation, øger år for år mængden af mikrobølgestråling vores kroppe skal optage.

Strålingen kommer ikke udelukkende fra de omdiskuterede mobilantenner, men i stigende grad også fra det bombardement af mikrobølgestråler, vi møder fra trådløse netværk og trådløst udstyr, i vores nærmiljø. Mange danskere har nemlig taget den trådløse teknologi til sig, i en sådan grad, at hovedparten af os i dag udsætter kroppens celler for elektromagnetisk stråling, firetyve timer i døgnet, året rundt.

Mennesket er som alle levende organismer et elektrisk, kemisk væsen, der fungerer ved at celler i både hjerne og krop, udveksler elektromagnetiske signaler der regulerer vores humør, søvn, adfærd, biorytme m.v.  Det naturlige spørgsmål der melder sig, er selvfølgelig, hvad gør denne konstante stråling ved os, dyrene og naturen omkring os.

Der er udført tusindvis af forsøg på området, men officielt er der aldrig anerkendt nogen egentlig sundhedspåvirkning ved EMF stråling. Nogen forsøg viser slet ingen effekt, mens andre viser at værdier tusinde gange lavere end de tilladte, har mærkbare og målbare konsekvenser.

Læs artiklen Jorden har puls og den påvirker dit humør.

Denne inkonsistens i udfaldet af forsøgene, er kommet til at præge lovgivningen rundt om i verden. Selvom kritiske røster mener at man vægter teleindustriens interesser for højt og at netop teleindustrien har betalt for hovedparten af de forsøg, der ikke finder nogen effekt. Selvom det stadig ikke er et entydigt billede der danner sig, vokser mængden dog hvert år af nye rapporter, med dokumentation af elektrosmoggens indflydelse på biologi og arvemasse.

Mængden af beviser og indicier blev til sidst så mangfoldige, at en stærk forskergruppe i 2011, pressede WHO’s ledelse til at risiko klassificere EMF stråling. Den kom på listen som et sandsynligt giftstof for den menneskelige organisme, på linie med bl.a. udstødningsgasser. Den amerikanske CEO udvandrede fra afstemningen der derefter gik enstemmigt igennem.

Se en rapport med alle forsøg udført fra 1990-2013 her – BioInitiative Report

Mens man i resten af verden har haft en ophedet debat, er vi danskere mere autoritetstro. Den debat vi har haft herhjemme, har koncentreret sig om en eventuel kræftrisiko og været styret af de samme toneangivende personer og organisationer. Derfor er den vigtige debat om risikoen ved de elektromagnetiske bølgers langtidspåvirkende effekt, af den menneskelige organisme, aldrig kommet i fokus.

Forsøg der viser øget risko for barnløshed, kognitive problemer, adfærdsproblemer, stress, og EMF påvirkning som katalysator for autisme, bør vi bestemt tage til efterretning. Vi bør bruge forsigtigheds princippet, når det drejer sig om emner som wi-fi eller mobilantenner på skoler og generelt begrænse børns mobilforbrug, indtil et mere entydigt billede tegner sig af den faktiske påvirkning.

Flere artikler fra Temaet Trådløs forurening.


Skriv en kommentar

E-mail og webside er valgfri.

Dog skal du indtaste din email hvis du ønsker besked, når nogen svarer på din kommentar.

seventeen + eleven =