Mennesket er et socialt dyr

mennesket er et socialt dyr

Mennesker er designet til at være sociale, så vi kan forholde os til andre mennesker, som del af en langstrakt social interaktion

Darwinismen anses, af politiske psykologer for, at være nødvendig i socialvidenskaberne. Politologien beskæftiger sig med det samme menneske som hjerneforskningen, evolutionspsykologien og antropologien.

Hvis vi skal forstå fundamentet for, hvordan vi agerer i samfundet, bliver vi nødt til at trække på de videnskaber, der har påvist, at både menneskers fysik og psyke er resultatet af en biologisk evolution.

Menneskelig adfærd -et resultat af evolutionen

Men der er dog nogle teorier, der ikke ser menneskelig adfærd, som et resultat af evolutionen. Men ikke desto mindre er der en lang række fund, der tyder på, at mennesket rent instinktivt er et socialt dyr. De evolutionære forklaringer giver f.eks. gode svar på, hvorfor vi tilsyneladende opfører os mærkeligt og irrationelt i sociale sammenhænge.

Økonomiske eksperimenter i et moderne samfund

Økonomiske eksperimenter har vist, at folk har en tendens til at give penge eller samarbejde med folk, de kun lige har mødt og måske aldrig ser igen. Det giver ingen mening i et økonomisk perspektiv, men den seneste forskning tyder på, at forklaringen er, at vi er designet til at forholde os til andre mennesker som del af en langstrakt social interaktion og endnu ikke er tilpasset de enkeltstående anonyme interaktioner, som præger det moderne samfund.


Skriv en kommentar

E-mail og webside er valgfri.

Dog skal du indtaste din email hvis du ønsker besked, når nogen svarer på din kommentar.

eighteen − 8 =