Menneskets psyke er ikke opdateret

menneskets psyke er ikke opdateret

Vores psyke er ikke opdateret og vi opfører os stadig som jægere og samlere.

Vores psyke er ikke opdateret og den kulturelle udvikling er gået så stærkt, at vores menneskelige sind ikke har kunnet følge med

I vores sind er vi stadig jægere og samlere. Den kulturelle udvikling er gået så stærkt, at vores psyke ikke har nået at blive opdateret. Vi har ikke i tilstrækkelig lang tid været udsat for de stabile evolutionspres, der kunne tilpasse os til nutidens abstrakte samfund.

Mennesket reagerer som vi gjorde i fortiden

Derfor reagerer vi i høj grad, som om vi stadig er en del af fortidens små grupper, med de tætte relationer mellem gruppens medlemmer. Forskere fra bl.a. Oxford i England og Santa Barbara i USA, står bag en række undersøgelser af, hvordan vi bl.a. forstår politiske partier.

Vi har psykisk tilknytning til vores gruppe

Undersøgelserne viser, at vi opfatter partier som små tætte grupper, vi har en følelsesmæssig tilknytning til. Og som når vores gruppe angribes, så reagerer vi også følelsesmæssigt og til tider aggressivt, når vores parti kritiseres. Forskerne mener, at dette er endnu et eksempel på, at vi fortolker politiske fænomener med mekanismer, der er formet af de problemer vores art har været konfronteret med i evolutionen.

Menneskelige holdninger kan flyttes

De biologiske reaktioner afhænger af de informationer, der kommer fra omgivelserne, så både den positive og negative indstilling til fremmede grupper er naturlige reaktioner. Har man tilsvarende et billede af kriminelle som personer, der overhovedet ikke bekymrer sig om andre, vil det aktivere vores vrede og ønske om at straffe dem. Det betyder også, at man kan flytte holdninger ved at pirke til folks billeder af f.eks. kriminelle eller fremmede.

Læs også artiklen Mennesket er et socialt dyr.


Skriv en kommentar

E-mail og webside er valgfri.

Dog skal du indtaste din email hvis du ønsker besked, når nogen svarer på din kommentar.

11 − seven =