Skade under julefrokost -er du forsikret?

skade under julefrokost

Skader og uheld sker ofte under årets julefrokoster, men er du forsikret, hvis uheldet skulle være ude?

Uheldet kan jo være ude også selv på en hyggelig aften, hvor man mindst venter det. Derfor er det en god idé at være lidt forberedt inden man går til årets firma julefrokost.

Er du forsikret hvis du kommer til skade til julefrokosten?

For skulle man være så uheldig at komme til skade under firmajulefrokosten, vil skaden i de fleste tilfælde være omfattet af arbejdsskadeloven og skal derfor anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Så der er selvfølgelig en masse rammer og krav der skal være opfyldt, for at du er ordentlig forsikret og din skade kan regnes for en reel arbejdsskade.

Kommer du til skade ved en julefrokost

Er det rart at kende lidt til reglerne inden. Det er nemlig sådan at:

  • Firma julefrokosten skal være officiel (arbejdsgiveren står bag invitationen)
  • Det er uden betydning, om firmajulefrokosten afholdes i eller uden for arbejdstiden
  • Det ikke afgørende, om arbejdsgiveren eller chefen selv er til stede, eller om ulykken sker, efter chefen har trukket sig tilbage
  • Det er heller ikke afgørende, om festen holdes på arbejdspladsen eller på restaurant ude i byen
  • Det har også mindre betydning hvor fuld du er, når du kommer til skade
  • Aktiviteten man kommer til skade ved, skal være et naturligt led i julefrokosten (eksempelvis under dans)
  • Man er dækket af arbejdsskadeforsikringen frem til den officielle afslutning på festen (ikke senere, hvis man tager videre i byen, eller på anden måde fortsætter ”på egen hånd”) – her skal din egen ulykkesforsikring dække den eventuelle skade

Skriv en kommentar

E-mail og webside er valgfri.

Dog skal du indtaste din email hvis du ønsker besked, når nogen svarer på din kommentar.

10 − 4 =