Specialefterskolen, hvad er det?

En specialefterskole giver trygge omgivelser og social forankring i undervisningen

Specialefterskolen er et kompetent bud når der skal svares på spørgsmålet om, hvordan vi hjælper de ekstra udfordrede unge, som fagligt og socialt har været klemt i det ordinære uddannelsessystem.

På de ca. 20 specialefterskoler der er spredt ud over landet uddannes mere end 700 unge og ældre elever i et fagligt miljø der adskiller sig mærkbart fra folkeskolen og almindelige fri- og efterskoler. De har alle deres forskellige profiler og er skræddersyet til unge med særlige forudsætninger som ADHD, autisme, Aspergers, ADD, Downs syndrom, Tourettes eller andre, helt individuelle udfordringer.

Specialefterskolen målretter sin undervisning til den enkelte

De fleste af specialefterskolerne praktiserer undervisningsformer der tager udgangspunkt i den enkeltes styrkesider. Blandt andet finder man Inspiration hertil i Howard Gardners teori om ”De mange intelligenser”. Her fortolkes intelligens ikke kun som en rent intellektuel eller kapacitetsmæssig størrelse, der kan kvantificeres ud fra en tidsafgrænset præstation i logisk problemløsning. Intelligens betragtes som et større begreb der omfatter dannelse, selvforståelse, social kompetence, opfattelsesevne, hukommelse, adaption, ræsonnement, klassificering og filosofering.

På den baggrund søger man på disse specialefterskoler med et stærkt fundament i den enkelte elev at opbygge trygge rammer i social balance hvorfra læringen finder sted.

Specialefterskolerne har ca. dobbelt så mange ansatte pr. elev som de ordinære efterskoler.

Pris og perspektiv på Specialefterskolerne

Som udgangspunkt er det staten, der finansierer forskellen mellem en almindelig efterskole og en specialefterskole. Det koster derfor ikke forældre til unge på specialefterskoler mere end alle andre at benytte sig af et efterskoleophold til deres barn. Specialefterskolerne er da også underlagt den almindelige efterskolelov.

Mange specialefterskoler tilbyder, som en opfølgning på forløbet, forskellige former for udslusning hvor man stadig er tilknyttet skolen. Udslusning bliver således et stærkt redskab til at fortsætte den uddannelse og selvstændiggørelse, der har fundet sted på efterskolen.

Klik på videoen øverst for at læse mere om specialefterskolerne.


Skriv en kommentar

E-mail og webside er valgfri.

Dog skal du indtaste din email hvis du ønsker besked, når nogen svarer på din kommentar.

5 × five =