Tanker skaber mennesker

Tanker skaber mennesker - vær bevidst om dine tanker da de skaber din virkelighed

Vær bevidst om dine tanker, da de former og påvirker din virkelighed – for mange negative tanker kan føre til depression.

Næsten alt starter med en tanke…
Al menneskelig kontakt og interaktion begynder som oftest med tanker, derfor er det at forstå tankers metafysiske oprindelse også noget, der har optaget mange mennesker gennem tiden. Nogle tanker opstår i første omgang på et underbevidst plan ved ubevidst hjerneaktivitet, der sidenhen former sig til ganske bevidste tanker.

Tanker, følelser, adfærd og resultater lagres gennem tiden i hjernen, hvor neuroner spinder et net af bevidste og ubevidste minder, der senere hen har medindflydelse på beslutninger og handlinger i vores liv.

Med vores tanker former vi vores egen virkelighed, omgivelser og verden omkring os ved at pakke alt ind i egen opfattelse, forståelse og fortolkning af blandt andet ret og retfærdighed, følelser, handlinger og begivenheder. Vi ser på den måde verden igennem vores eget filter og værn.

Når negative tanker fylder for meget

Det handler om at være i balance…

Det er misforstået at al negativ tænkning er usund, der skal blot være balance mellem de positive og negative tanker. Flere undersøgelser har vist at der skal fem positive tanker til at opveje en negativ og dermed skabe balance i sindet.

De negative tanker opstår ofte når vi er pressede eller på ‘usikker grund’ og kan over tid vokse sig så store, at de vil komme til at virke som et blokerende filter og værn. Det betyder at når vi har aller mest brug for at tænke klart, finde løsninger og handle fornuftigt, så blokerer vores hjerne og tankerne går i ring. I en situation hvor hjernen opfører et værn der blokerer på den måde, vil man naturligt føle sig forvirret, nedtrykt eller vred.

Undersøgelser blandt førende depressionsforkere viser at unge mennesker med tendens til overvejende automatisk negativ tænkning, senere hen i livet har langt større risiko for at blive deprimerede.

Det er derfor også vigtigt at forstå og være bevidst om, at med vores tanker påvirker vi vores egen fysiske og psykiske tilstand og har på den måde høj indvirkning på vores almene velbefindende.

I samme øjeblik du begynder at tænke, sker tingene i følgende rækkefølge:

Tanker → Følelser → Adfærd og resultater

En tanke fødes (positiv eller negativ), tankerne frembringer helt naturligt følelser (positive eller negative), følelserne frembringer derefter en adfærd og resultater (positive eller negative).

Læring, tanker og handlemønstre

Når vi er børn lærer vi på to måder:

  • Ved at efterligne vores forældre eller andre ældre personer
  • Ved at bevæge os fra en ubehagelig til en behagelig tilstand

Alt afhængig af vores barndom har vi alle, i større eller mindre grad, lært at opføre vores eget værn. Dette værn er en forhindring der har to formål:

  • At bevare os, som vi er (selv når vi ikke er lykkelige)
  • At holde forandringer ude

Det virker umiddelbart som et ulogisk handlemønster, ‘at bevare os som vi er’, hvis vi ikke er lykkelige, men det er sådan alene fordi vi som mennesker, er fortrolige med vores identitet og det er trygt og kendt.

Det er simpelthen ubehageligt for os at handle eller blive behandet på en ukendt måde. På grund af ubevidsthedens effektive arbejde med at holde vores tanker, følelser handlinger og reaktioner i overensstemmelser med vores tidligere tanker, følelser handlinger og reaktioner, foretrækker vi at gøre tingene på den kendte facon, frem for at ændre vores vaner – også selvom det vil kunne give os mere glæde og flere fordele. En ubevidst angst for nederlag og afvisning kan blandt andet bevirke at vi frygter det ukendte.

Det er paradoksalt, da de fleste af os faktisk gerne vil forandre os, men vi bryder os ikke om at blive ændret af andre end os selv. Fordi forandringer og det ukendte ofte virker som modsatte kræfter i vores liv, kan vi blive både forvirrede og frustrerede.

De fleste af os oplever på flere tidspunkter i livet større og mindre kriser. Men trods den enkelte krises intimiderende natur, er den i realiteten en mulighed for personlig vækst, udvikling og forandring. Ønsker man at forandre sig, må man være villig til at opleve identitetskrisens midlertidige ubehag, da man skal forstå, at en sådan midlertidig og kontrolleret identitetskrise, er essentiel for personlig vækst.

Positiv tankeform

Positive tanker → Positive følelser → Positiv adfærd og positive resultater

Negativ tankeform

Negative følelser ↔ Negative tanker → Negativ adfærd og negative resultater


Skriv en kommentar

E-mail og webside er valgfri.

Dog skal du indtaste din email hvis du ønsker besked, når nogen svarer på din kommentar.

six + 4 =